Pécsi Tudományegyetem

PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
Határtalanul magyarul könyvsorozat

  

IMPRESSZUM

Nyomtatóbarát változatPDF változat

HATÁRTALANulMAGYARul

 

 

a Hungarológiai Évkönyv elektronikus könyvsorozata

_________________________________________________________________________________________________

 

különféle nyelvtudományi megközelítésmódok nemzetközi színvonalú,

átfogó magyar nyelvészeti kutatási eredményeinek határokon átívelő publikációs fóruma

 

 

HU ISSN 2560-1393

 

 

Főszerkesztők:

Alberti Gábor – Szűcs Tibor

 

Szerkesztőbizottság:

 

Alberti Gábor (PTE, Pécs)

Andor József (PTE, Pécs)

Fancsaly Éva (PTE, Pécs)

Gúti Erika (PTE, Pécs)

Hoffmann Ildikó (SZTE, Szeged)

Kádár Edit (BBTE, Kolozsvár)

Kárpáti Eszter (PTE, Pécs)

Kolláth Anna (ME, Maribor)

Kugler Nóra (ELTE, Budapest)

Kontra Miklós (KRE, Budapest)

Nádor Orsolya (KRE, Budapest)

Prószéky Gábor (PPKE, Budapest)

Rákosi György (DE, Debrecen)

Szabó Mária Helga (SignAll Technologies, Budapest)

Szűcs Tibor (PTE, Pécs)

 

 

 

Megjelenés: évente átlagosan két kötet

 

URL: http://h-magyarul.btk.pte.hu/

 

 

Kiadó: Lingua Franca Csoport

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Felelős kiadó: Alberti Gábor tanszékvezető, iskolavezető,

PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék / Nyelvtudományi Doktori Iskola

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

You shall not pass!