Pécsi Tudományegyetem

PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
Határtalanul magyarul könyvsorozat

  

PROFIL

Nyomtatóbarát változatPDF változat

HATÁRTALANulMAGYARul

 

 

Egy könyvsorozat, amely a Hungarológiai Évkönyv mellett jelenik meg a következő szervezetek közös kiadványaként a Lingua Franca Csoport kiadónál: 

 

  • PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Programja
  • PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék

 

Profil: Olyan, egy-egy MAGYAR nyelvleírási területen átfogó munkákat jelentetünk meg (elsődlegesen interneten open access, akár magyarul, akár idegen nyelven), amelyek mögött a szerző részéről komoly, nemzetközi színvonalú tudományos eredmények vannak, de maga a könyv széles közönségnek szól, és a nyelvi tények lenyűgöző változatosságát gondosan kimunkált rendszer szerint mutatja be. A szerkesztőbizottság tagjai által képviselt valamennyi nyelvtudományi területről várunk ilyen karakterű műveket – HATÁRTALANul, abban az értelemben is, hogy ezen a fórumon keresztül eltérő nyelvtudományi megközelítésmódok képviselői is megismerjék egymás munkáit.

You shall not pass!