Pécsi Tudományegyetem

PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
Határtalanul magyarul könyvsorozat

  

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Nyomtatóbarát változatPDF változat


HATÁRTALANulMAGYARul 

 

 

Főszerkesztők: Alberti Gábor – Szűcs Tibor 

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

NÉV

INTÉZMÉNY

SZAKTERÜLETEK

Alberti Gábor

PTE, Pécs

generatív nyelvészet, pragmaszemantika

Andor József

PTE, Pécs

szövegnyelvészet, pragmatika

Fancsaly Éva

PTE, Pécs

finnugrisztika

Gúti Erika

PTE, Pécs

szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok

Hoffmann Ildikó

MTA/SZTE, Szeged

neurolingvisztika

Kádár Edit

BBTE, Kolozsvár

anyanyelvi nevelés, generatív nyelvészet

Kárpáti Eszter

PTE, Pécs

diskurzuselemzés, kommunikációelmélet

Kontra Miklós

KRE, Bp.

szociolingvisztika, élőnyelvi kutatások

Kolláth Anna

ME, Maribor

hungarológia

Kugler Nóra

ELTE, Bp.

funkcionális kognitív nyelvészet

Nádor Orsolya

KRE, Bp.

hungarológia, nyelvpolitika

Prószéky Gábor

PPKE, Bp.

számítógépes nyelvészet

Rákosi György

DE, Debrecen

generatív nyelvészet

Szabó Mária Helga

SignAll Technologies, Bp.

jelnyelvkutatás

Szűcs Tibor

PTE, Pécs

hungarológia, kontrasztív nyelvészet

 

 

 

You shall not pass!